GDPR

Hantering av personuppgifter

MB-Tak i Skövde AB bedriver takentreprenader. Företaget riktar sig mot privatpersoner, företag, föreningar och kommuner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med takentreprenader. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av Namn, adress, telefon nr, mail, org nr och i vissa fall person nr och fastighetsbeteckning.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är för kontrakt krivning, rot-avdrag och garantier. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget ska kunna lämna garantier och för skatteverkets räkning gällade personalliggare och rot-avdrag

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; skatteverket,bygglet, visma, försäkrningsgarantier. Personuppgifterna överförs för att [ange varför personuppgifterna överförs]. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt Person uppgifterna hanteras enligt skatteverkets regler i 10 år och garanti upp till 30 år.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

MB-Tak i Skövde AB, Fabriksgatan 3, 541 57 Skövde, info@mbtak.se 0500-414041

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

Kontakta oss