GDPR policy

GDPR

POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Företaget MB-Tak i Skövde AB 556837-5405 är enligt dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter i företaget, förutom i de uppdrag där företaget hanterar personuppgifter för annans räkning och är personuppgiftsbiträde.

Enligt denna policy är det endast tillåtet att behandla personuppgifter i företaget om det finns rättslig grund för behandlingen och så länge ändamål med behandlingen kvarstår. Att behandla personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga ändamålet är inte tillåtet om inte samtycke har inhämtats från den registrerade.

Personuppgifter skall endast behandlas av behörig personal med kompetens inom området och skall hanteras, förvaras, uppdateras och gallras enligt fastställda rutiner och med tillräckligt höga krav på säkerhet.

Alla som berörs av denna policy skall informeras om hur och varför deras personuppgifter behandlas av företaget. Vem som är ansvarig kontaktperson för personuppgiftsbehandlingen, eventuella personuppgiftsbiträden och vilka dessa är. När gallring av personuppgifter skall ske samt de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Denna policy skall vara känd av alla som den berör.

Fredrik Blomquist , MB-Tak i Skövde AB