• Optimera Skövde
  Elastolit 001 Pansargrå
  4000 m²
  15 augusti 2018
 • Regionens hus & Modeparkeringen Skövde
  Elastolit 001 Pansargrå
  4600 m²
  15 augusti 2018
 • Nyeport Skövde
  Elastolit 001 Pansargrå
  3000 m²
  15 augusti 2018

Material & Garantier

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

 

LEVERANTÖRER

Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden och det nordiska klimatet. Vi startade vår verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs för att producera tätskikt som ger lång och trygg livslängd. Alla våra tätskiktssystem omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom samarbete med auktoriserade takentreprenörer och AB Tätskiktsgarantier i Norden.
Tätskiktsgarantier™ erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Ansvarsutfästelsen omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning. Ansvarsutfästelsen är på 10 + 5 år där efter den tioåriga garantin löper ytterligare 5 års förlängd materialgaranti.
ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Våra isoleringsprodukter är baserade på väl utvecklad stenullsteknik för avanserad system och produkter. I ROCKWOOL ingår även flera systerbolag som levererar speciallösningar för trädgårds, marin- och offshoresektorn.
1917 startades företaget av Karl Sunde. Han började med att reparera fiskenät i ett litet båthus i Norge. Efter några år fick han sällskap av sin bror Petter och med tiden började dom tillverka fiskeflöten. I början drabbades företaget av motgångar på grund av bränder och de dåliga väderförhållandena i Norge. Men med en oövervinnerlig optimism och entusiastisk personal lyckades bröderna alltid hålla företaget på banan. I takt med att fiskeindustrin förändrades började företaget så småningom tillverka plastprodukter, som senare utveckades till produktion av Expanderad Polystyren (EPS) med flera användningsområden. 1968 etablerades fabriken i Vårgårda som tillverkar och levererar hållbart isoleringsmaterial till byggbranschen och emballage och förpackningar till industrin. Idag är Sunde Gruppen en av dom ledande tillverkarna av polystyrenbaserade produkter på den europeiska marknaden och drivs av tredje och fjärde generationens Sunde.
Infästningar Direkt är specialiserade på infästningar och utrustning för taksäkerhet till tak- och tätskiktsföretag. Grundläggande för oss är att uppfylla marknadens alla krav och godkänningar enligt lagstadgade Eurokod SS-EN-1991-4-1, AMA Hus 14 och Boverkets Byggregler BBR. Lika viktigt är det att ge våra kunder kvalificerad konsultation för varje projekt, ha total lagerhållning och ett anpassat leveranskoncept, samt att era villkor för garantier och försäkringar uppfylls.

Med över 70 års erfarenhet har Protan utvecklat innovativa lösningar som är anpassade till en global marknad och till krävande klimat. Protan arbetar tätt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att vara i framkant inom teknologi, miljö och kompetens. Detta ger oss en unik erfarenhet och insyn som gör att vi kan leverera flexibla, skräddarsydda lösningar anpassade till lokala behov – antingen kunden behöver ett vattentätt miljötak, krävande ventilation eller annat tekniskt skydd.
Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling sedan dess har bidragit till att Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och våra sortiment inom byggprodukter och byggsystem växer för varje säsong.
CW Lundbergs erfarenhet kring taksäkerhetsanordningar sträcker sig 30 år bakåt i tiden. CWL är den enda leverantören på marknaden som enbart arbetar med taksäkerhet och de utvecklar ständigt sina produkter utifrån kundnytta, säkerhet och ur miljösynpunkt.
På den svenska marknaden samarbetar Randers Tegl och Bara Prefab i det gemensamma försäljningsbolaget Randers Tegel AB. Bolagen ger med sina styrkor ett starkt kunderbjudande med hög kvalitet och service till den svenska marknaden. Än idag är både Randers Tegl och Bara Mineraler två familjeföretag med familjen Piper och familjen Haby i spetsen för verksamheten. Koncernens samlade aktiviteter gör Randers Tegl-Gruppen till en av Nordeuropas ledande tegelproducenter – med störst kapacitet och sortiment. Bara Prefab med sin moderna balkfabrik är ledande inom tillverkning av förspända avlastningsbalkar i Sverige.

Monier är en del av BMI Group, som är världsledande leverantör av material för tak. Vi har ett brett sortiment med såväl taktegel som betongpannor och andra kompletterande produkter för taket.

Samtidigt är vi ett väldigt lokalt företag som jobbar nära våra kunder och marknader. Vi är marknadsledande, men inte bara som takleverantör. Vi vill också påstå att vi är ledande som arbetsgivare inom vår sektor. Vi lägger stort fokus vid hälsa och säkerhet för våra medarbetare. För vi tror att den som känner sig trygg och mår bra på sin arbetsplats gör ett bra jobb och vill stanna. Det visar också vår senaste medarbetarundersökning där över 80 % säger att de är mycket stolta över att jobba för MONIER och att 75 % starkt skulle rekommendera andra att arbeta hos oss.
Mataki erbjuder en vattentät garanti på Matakis underlagsdukar på 30 år. Mataki utbildar hantverkare gällande takpapp i utbildningskonceptet Solution Tak. Utbildningen ger möjlighet att lämna efter dig en 30-årig vattentät garanti och dig som fastighetsägare 30 år av trygghet. Garantin följer fastigheten och gäller för underlagsdukarna Mataki MB380 och Mataki Haloten® STEEL.

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners för att därmed öka både vår egen och kundens lönsamhet. Vår kundfokus är yrkesarbetande hantverkare samt konsumenter som värderar service och kunskap. I våra varuhus finns enbart erkända varumärken för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med våra produkter. Vår personal genomgår fortlöpande utbildningar för att vår service skall vara i högsta klass.
Arecos vision är att vara en ledande aktör inom byggnadsindustrin där kunder lätt kan känna igen Areco’s produkter och varumärke. Areco som varumärke ska förmedla kompetens, erfarenhet, konkurrenskraft och kundanpassning. Samtidigt ska Areco vara ett modernt, nytänkande och piggt inslag i en traditionell bransch.
På Lindab förenklar vi byggandet för att det ligger i människans natur att bygga. Genom att förenkla i alla steg gör vi det enklare att bygga hållbart. Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön. Vi uppfinner lösningar som möter behovet av komfort, förenkling och energieffektivitet.
Vi gör det så att du kan fortsätta bygga med gott samvete - inte bara idag, utan också imorgon.