Pvc

Otterbäckens Industrihotell – Ca 2600 m²

Tidanskolan – Ca 1100 m²

Skaraborgs Sjukhus – Ca 5000 m²