Taksäkerhet

Snörasskydd 100 meter, Livlinefästen 46 st, Fasastegar 4 st, Skyddsräcken 2 st

Ca 3000 meter Vajersystem, ca 300 meter takbrygga, ca 100 st öglor

3 st hyreshus